Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 2. maj 2020 kl. 10.00 i Gilleleje Hallen

 

Kontingent for 2020 er fastsat til kr. 1000,-.

 

Sidste frist for indbetaling er den 30. juni 2020.

 

Beløbet bedes indbetalt til foreningens konto i Nordea: Løbenr: 2411, kontonummer 0260 661 671.

Efter denne dato, vil der blive pålagt et rykkergebyr således:

Rykker 1: kr 100,-.

Rykker 2: kr 200,- + rykker 1 kr. 100,-. Ialt kr. 300,-

Rykker 3: kr 300,- + rykker 2 kr. 300,-. Ialt kr. 600,-

 

Der er mulighed for at betale med kontanter/mobilepay hos kasseren Keld Jakobsen, Sikavej 22, tlf. 61735656

 

- - - - - - - - - - - - - - -

Bo Trygt kører i øjeblikket en kampagne om forebyggelse af indbrud. Hvordan kan man sikre sin bolig/sommerhus. Bestille indbrudstjek m.v.

Se mere på www.botrygt.dk

 

-------------------------

HJERTESTARTER:

Vores nabogrundejerforening har opsat en HJERTESTARTER i krydset Lyshøjvej/Sikavej.